Teràpia ocupacional

El departament de teràpia ocupacional avalua la capacitat de la persona per desenvolupar les diferents activitats de la vida diària i detecta quan comencen a deteriorar-se. A partir d’aquí, s’intervé per tal de recuperar i/o millorar aquestes capacitats. La terapeuta ocupacional treballa amb l’usuari les diferents activitats de la vida diària per adquirir i/o mantenir els coneixements, les actituds i les habilitats necessàries per desenvolupar les tasques quotidianes i aconseguir el màxim d’autonomia i integració.
Avís legal
C/ Primer Marquès de les Franqueses, 148 · 08402 Granollers (Barcelona) · Tel. 938 467 100 · 93 846 45 66 · Fax: 938 404 608