Atenció d’auxiliars geriàtrics

Els auxiliars de geriatria i tècnics d’atenció sociosanitària atenen i tenen cura de les activitats de la vida diària dels usuaris que presenten necessitats especials en els aspectes físic, psíquic i social tot aplicant les estratègies i els procediments més adequats, sota la supervisió corresponent en cada cas, per mantenir i/o millorar la seva autonomia personal i les relacions amb l'entorn, i per fomentar els hàbits d’autonomia i d’higiene personal.
Avís legal
C/ Primer Marquès de les Franqueses, 148 · 08402 Granollers (Barcelona) · Tel. 938 467 100 · 93 846 45 66 · Fax: 938 404 608