Atenció psicològica

Des del servei de psicologia es dóna suport a tots aquells processos significatius viscuts per l’usuari i la família durant l’estada al centre. La intervenció inicial va dirigida a fer un seguiment del procés d’adaptació i, posteriorment, es realitza una avaluació psicològica de les diferents àrees (cognitiva, afectiva i neuropsicològica), que ens permet establir quina  intervenció cal realitzar, tant individualment com de grup.

També es treballa per mantenir i/o millorar les àrees afectades per deteriorament cognitiu, es tracten les alteracions de conducta, les psicopatologies, i s’ofereix suport en els processos de dol i acompanyament a la mort.
Avís legal
C/ Primer Marquès de les Franqueses, 148 · 08402 Granollers (Barcelona) · Tel. 938 467 100 · 93 846 45 66 · Fax: 938 404 608