Animació sociocultural

L’animació sociocultural és el conjunt de pràctiques socials dirigides a actuar en els diferents àmbits de la persona per millorar la seva qualitat de vida. Es pretén promoure la participació en les activitats creant espais de comunicació interpersonal. L’animació sociocultural té com a objectiu animar, donar sentit, moure, motivar, dinamitzar, acompanyar, orientar, comunicar i ajudar a créixer. Per aquest motiu oferim activitats d’oci  destinades a gaudir del temps lliure i a estimular la relació social entre els usuaris i les seves famílies.
Avís legal
C/ Primer Marquès de les Franqueses, 148 · 08402 Granollers (Barcelona) · Tel. 938 467 100 · 93 846 45 66 · Fax: 938 404 608