Servei mèdic i d’infermeria

El servei mèdic i d’infermeria ofereix una atenció sanitària que procura el benestar integral de la persona. La nostra intervenció va dirigida a assistir, prevenir i controlar les diferents patologies que l’usuari pugui presentar, de manera coordinada amb el CAP de referència i amb els especialistes pertinents. 
Avís legal
C/ Primer Marquès de les Franqueses, 148 · 08402 Granollers (Barcelona) · Tel. 938 467 100 · 93 846 45 66 · Fax: 938 404 608