Curta estada

La residència Can Monich ofereix la possibilitat d’estades limitades per tal de donar resposta a necessitats puntuals de famílies que tinguin alguna persona gran, amb dependència o sense, i que requereixi una atenció especialitzada.

Aquest servei ens permet millorar la qualitat de vida de les famílies i dels usuaris, i donar resposta a diferents situacions: descàrregues familiars, ja sigui per evitar claudicacions del cuidador o per vacances, donant un temps de descans als membres de la família; donar resposta a situacions urgents imprevistes (intervenció quirúrgica del cuidador, malaltia, accident, etc.), atenció a la persona gran en postoperatoris, rehabilitacions funcionals, etc.
 
Avís legal
C/ Primer Marquès de les Franqueses, 148 · 08402 Granollers (Barcelona) · Tel. 938 467 100 · 93 846 45 66 · Fax: 938 404 608